Para Vakfı Finans Kayıtları (Muhasebe Defterlerine Göre) İÇİNDEKİLER

Başlıklar1 1.Para Vakfı İdaneleri (Krediler) ve Medyunlar (Boçlular), İdanenin Geri Ödenmesi: İdane ve Medyun İle İlgili Tutulan Kayıtlar1.1 İdane ve Medyun1.2 İdanenin (Kredi-Asl-ı Mal) Geri Ödenmesi ve Hesabın Kapatılması: Medyunların Anaparayı Geri Ödeyerek Hesabı Kapatmaları2  2.Para Vakfı Nema Gelirleri:  Medyunların Nema Ödemeleri ile İlgili Tutulan Kayıtlar3 3. Para Vakfı Nema Gelirleri İle Finanse Edilen Hayratlar (Meşrutun Lehler)

(Aşağıda başlıklandırılmış içindekiler planı  Para Vakfı Muhasebe defterleri kayıtlarından hareketle Prof.Dr.Ahmet KALA tarafından özgün olarak oluşturulmuş olup Her hakkı saklıdır).

Para Vakfı Finans Kayıtları:

İdaneler, Medyunlar,  Nema Ödemeleri, Hesap Kapatma ve Hayrat Harcamaları İle İlgili Finans-Muhasebe Kayıtları, Tahsildarlar, Muhasipler (İÇİNDEKİLER)

 

1.Para Vakfı İdaneleri (Krediler) ve Medyunlar (Boçlular), İdanenin Geri Ödenmesi: İdane ve Medyun İle İlgili Tutulan Kayıtlar

İdane ve Medyun

-İdane Edilen Kişi (Medyun)
-İdane Edilen Miktar (Toplam Miktar-ı Deyn, Asl-ı Mal)
-İdane Edilen Gün-Tarih (Deynin Başladığı Gün)
-İdane Edilen Dönem (İdane Günü ve Kabz tarihine göre Deynin Başlayıp bittiği tarih aralığı)

İdanenin (Kredi-Asl-ı Mal) Geri Ödenmesi ve Hesabın Kapatılması: Medyunların Anaparayı Geri Ödeyerek Hesabı Kapatmaları

-Hesabı Kapatan Medyunlar
-Medyunların Geri Ödedikleri Asl-ı Mal (Anapara)

 2.Para Vakfı Nema Gelirleri:  Medyunların Nema Ödemeleri ile İlgili Tutulan Kayıtlar

-Nemayı Ödeyen Kişi (Medyun)
-Kabz Olunan Nemanın Miktarı(-üç aylık,  yıllık peşin ödeme)
-Nema Ödeme Tarihi (Tarih-i Kabz)
-Nemayı Vakfa Teslim Eden Cabi- Adı
-Aylık-Senelik Yapılan Masraflar (Görevlilere vd. (örnek: Nemadan Mürtezikaya (Görevliler) Yapılan Ödemelerin Mahsubu)
-Kalan Bakiyenin Hesaplanıp Sonraki Seneyi Devri

 

 

3. Para Vakfı Nema Gelirleri İle Finanse Edilen Hayratlar (Meşrutun Lehler) ve İlgili Muhasebe Kayıtları

-Meşrutun Lehin İsmi (Hayratın adı)
-Hayrata Yapılan Ödemenin Yapıldığı Sene
-Aylık Yapılacak Ödemeler
-Yıllık Yekün Ödenen Miktar

 

4.Para Vakfı Tahsildarları ve Muhasebeleştirilmesi: Cabiler, Muhasipler, Muhasebe Kayıtları ve Mahsuplaşmalar

-Tahsilat: Medyundan Nema ve Aslı Mal Ödemelerini Tahsil Eden Görevliler
-Görevlilere Masrafları Karşılığı Yapılan Ödemeler: Görevlilerin Tahsil Ettiklerinden Masraflarını Kaynakta Mahsup Etmeleri
-Gelirin Vakıf Kasasına İntikali: Görevlilerin Kendi Masraflarını Mahsup Edip Kalanı Vakıf Kasasına İntikali
-Vakıf Görevlileri İle Vakıf Arasındaki Mahsuplaşmalar (Makbuzat)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos