İslâm Medeniyeti Ansiklopedisi Bilim Kurulu Başkanı ve Editör: Prof. Dr. Ahmet KALA

Yazarlar: Akademisyenler, Doktora ve üzeri Uzmanlar ile  Yüksek Lisans Mezunları ve Doktora öğrencilerinin ansiklopedimize gönderdikleri bilimsel atıflı makaleleri, ilgili konu editörünün onayından sonra yayınlanır. Yazısı yayınlananlar Ansiklopedimizin yazarlar listesine alınır.

Yardımcı Yazarlar: Lisans ve Yüksek Lisan Öğrencileri, Yardımcı Yazar olarak kabul edilir. Ansiklopedimize gönderdikleri bilimsel atıflı makaleleri Ansiklopedi yazarlarımız arasından ilgili yazarımızla ilişkilendirilerek makale bir yazar bir de yardımcı yazar olmak üzere iki yazarlı olarak tamamlanır. İlgili konu editörünün onayı ile yayınlanır.

Destekleyen Kurumlar